Is het hebben van 5 hennepplanten nou strafbaar of niet? In december 2008 heeft het Gerechtshof Den Bosch een uitspraak gedaan die duidelijkheid geeft over hoeveel hennepplanten iemand mag kweken zonder gevaar te lopen voor vervolging.

In de betreffende zaak was de verdachte gedagvaard voor het telen dan wel aanwezig hebben van 6712 gram hennep. Uit het onderzoek ter terechtzitting bleek echter dat al deze hennep afkomstig was van een vijftal planten die de verdachte buiten haar woonwagen had staan.

In de ‘Aanwijzing Opiumwet’ van het Openbaar Ministerie staat dat bij teelt van maximaal 5 wietplanten wordt aangenomen dat er geen sprake is van bedrijfsmatige teelt. Er volgt dan een politiesepot, op voorwaarde dat de verdachte afstand doet van de hennepplanten.

Het Gerechtshof heeft geconstateerd dat er in de richtlijnen van het OM geen verdere details worden gegeven over de maximaal toegestane omvang van de hennepplanten of de daarvan te verwachten oogst. De burger mag er dus op vertrouwen dat hij voor het telen of aanwezig hebben van maximaal 5 planten, niet zal worden vervolgd. Ongeacht de omvang en de opbrengst van de planten.

Omdat de Officier van Justitie de verdachte – in strijd met deze richtlijnen – tóch had vervolgd, is het openbaar ministerie niet-ontvankelijk verklaard. De Officier van Justitie had niet het recht de verdachte te vervolgen.

De uitspraak is opmerkelijk omdat deze haaks staat op de wetgeving die zegt dat iemand maar 30 gram hennep aanwezig mag hebben. Volgens het Gerechtshof mag dat veel meer zijn, mits het maar afkomstig is van maximaal 5 planten en de verdachte afstand heeft gedaan van die planten.

Let op: het hebben van maximaal 5 hennepplanten is door deze uitspraak nog steeds strafbaar. Er zal echter niet mogen worden vervolgd.

Update: in een uitspraak van 26 juni 2012 heeft de Hoge Raad bevestigd dat het gaat om het aantal planten en niet om het gewicht.

Update II: per 1 januari 2012 is een nieuwe Aanwijzing Opiumwet in werking getreden. Deze aanwijzing maakt het onder bepaalde omstandigheden toch mogelijk dat er bij 5 planten of minder wordt vervolgd.

 

5 hennepplanten? Officier van Justitie mag niet vervolgen!
Getagd op: