wiettentRecentelijk ben ik een aantal keren benaderd met de vraag of het hebben van een zogenaamde “hennepkast” problemen met justitie zou opleveren. Een hennepkast, in de praktijk meestal een tent, is een kleine afsluitbare ruimte die volledig is ingericht om binnenshuis (wiet)planten te kunnen kweken. Meestal zijn de kasten of tenten voorzien van assimilatielampen, een afzuigsysteem en een koolstoffilter.

De leveranciers van dit soort kasten of tenten vertellen vaak dat het “volledig legaal” is om hier hennep in te kweken en dat de politie dit gedoogd, mits het aantal planten niet groter is dan vijf.

Daarmee wordt een bewering gedaan die sinds kort niet meer hard te maken is. Met ingang van 1 januari 2012 is namelijk een nieuwe Aanwijzing Opiumwet in werking getreden.

In deze nieuwe aanwijzing wordt het gedoogbeleid voor 5 hennepplanten of minder aanzienlijk beperkt vergeleken met het beleid van vóór 1 januari 2012. Voorheen was het puur en alleen het aantal planten dat van belang was, ongeacht de grootte van de planten en ongeacht de professionaliteit van de inrichting van de kwekerij. Nu wordt vooral gekeken naar de professionaliteit en de indicatiepunten daarvoor. Alleen wanneer aannemelijk is dat het gaat om een amateurkweker die cannabis teelt voor eigen gebruik, geldt het gedoogbeleid van 5 planten. In augustus 2012 schreef ik reeds een overzichtsartikel van het nieuwe gedoogbeleid.

Om dit te kunnen bepalen zijn in de nieuwe Aanwijzing Opiumwet een aantal indicatiepunten opgenomen die een aanwijzing kunnen vormen voor beroeps- of bedrijfsmatige teelt. Zodra aan twee of meer punten is voldaan, is er volgens het nieuwe beleid sprake van een professionele kwekerij en geldt het gedoogbeleid niet. Ook als er bijvoorbeeld maar 3 planten in de kast of tent zouden staan (zie artikel 3.2.1 van de Aanwijzing Opiumwet).

Wat zijn deze indicatoren dan? Daarvoor moeten we kijken naar bijlage 1 van de Aanwijzing Opiumwet:

Indicatoren beroeps- of bedrijfsmatige teelt Aanwijzing Opiumwet 2012

Hieruit blijkt dat de gemiddelde hennepkast- of tent voldoet aan minimaal 2 indicatoren uit deze lijst. Om te beginnen is het per definitie een afgescheiden ruimte in het huis. Daarnaast is er doorgaans sprake van ventilatie en kunstmatige verlichting op tijdklokken. Er is dan reeds voldaan aan 3 indicatoren voor beroeps- of bedrijfsmatige teelt. Indien daarnaast gebruik wordt gemaakt van stekjes, ziektebestrijding of bijvoorbeeld speciaal verrijkte aarde of hydrocultuur, dan is al aan veel méér punten voldaan. De politie kan dan zonder meer aannemen dat er sprake is van professionele teelt. Het vermoeden van teelt van een geringe hoeveelheid voor eigen gebruik komt dan eigenlijk te vervallen. Ook al staan er maar 2 of 3 planten in de kweekkast.

Hoe streng de politie deze nieuwe aanwijzing zal toepassen, zal uit de praktijk moeten blijken. In ieder geval is het niet meer zo dat het hebben van 5 planten of minder per definitie wordt gedoogd. Dat zal van de omstandigheden van het geval afhangen.

Hennepkast of wiettent legaal?
Getagd op: