Indien uw hennepkwekerij wordt ontdekt door de politie kan dat de nodige gevolgen hebben. Naast een dagvaarding en een ontnemingsvordering kunt u te maken krijgen met een navorderingsaanslag door de belastingdienst, een factuur voor de kosten van het toepassen van bestuursdwang, een navordering voor elektriciteitskosten, een vordering tot ontruiming van de woning etc.

Sinds enige jaren hebben gemeenten ook de mogelijkheid om een bestuurlijke boete op te leggen wegens de onttrekking van de woning aan de bestemming.

De gemeente stelt een bestemmingsplan op waarin wordt bepaald welke bestemming het onroerend goed in de betreffende gemeente meekrijgt. Indien u een woning bezit of huurt dan heeft deze in de meeste gevallen de bestemming ‘woonruimte’. Dit betekent dat u de ruimte niet mag gebruiken voor iets anders dan normale bewoning.

Indien u in de woning een wietplantage begint, dan onttrekt u daarmee de woning aan de bestemming. Het is in strijd met artikel 30 van de Huisvestingswet. De gemeente waarin uw woning staat kan in een plaatselijke huisvestingsverordening bepalen dat zulks bestraft kan worden met een bestuurlijke boete.

Hoe hoog de boete zal worden, hangt af van de gemeente. In Rotterdam bijvoorbeeld begint het bij 4.000 euro. Het kan oplopen tot een veelvoud daarvan als er sprake is van herhaling.

Mocht u hiermee geconfronteerd worden dan is het van groot belang dat u een advocaat inschakelt zodra u een ‘voornemen tot het opleggen van een bestuurlijke boete’ ontvangt. Er moet namelijk binnen 14 dagen een zienswijze worden ingediend. Door het indienen van een zienswijze (en later eventueel formeel bezwaar) kan bereikt worden dat de boete lager uitvalt. De gemeente moet volgens de wet altijd rekening houden met de omstandigheden van het geval. Soms vallen die gunstig uit voor de overtreder, waardoor de boete lager kan uitvallen dan het aanvankelijk opgelegde bedrag.

Bestuurlijke boete bij ontmanteling wietplantage
Getagd op: