Op 26 juni 2012 heeft de Hoge Raad een interessante uitspraak gedaan. De verdachte in deze zaak was door het Gerechtshof veroordeeld voor de aanwezigheid van 326 gram henneptoppen. De advocaat van de verdachte had aangevoerd dat hij slechts 5 planten had en dat de hoeveelheid van 326 gram dus afkomstig was van deze 5 planten. De ‘Aanwijzing Opiumwet’ schrijft in dat geval voor dat er niet wordt vervolgd. Het Gerechtshof was van oordeel dat dit niet relevant was, nu het ging om meer dan 30 gram hennep.

In cassatie heeft de Hoge Raad dit oordeel onjuist geacht. Zolang niet kan worden vastgesteld dat de hoeveelheid hennep afkomstig is van meer dan 5 hennepplanten, moet er volgens de Aanwijzing Opiumwet vanuit worden gegaan dat er niet op bedrijfsmatige wijze hennep wordt geteeld. In dat geval mag het openbaar ministerie dus niet tot vervolging overgaan.

Met andere woorden: het aantal planten is relevant. Niet de hoeveelheid hennep die deze planten hebben opgeleverd.

Belangrijk: deze uitspraak heeft betrekking op de oude Aanwijzing Opiumwet. Per 1 januari 2012 is een nieuwe Aanwijzing Opiumwet in werking getreden. In de nieuwe aanwijzing wordt expliciet vermeld dat het niet-vervolgen voor 5 hennepplanten beleid uitsluitend geldt indien er sprake is van niet beroeps- of bedrijfsmatige teelt. Oftewel: alleen bij kweken voor eigen gebruik volgt geen straf indien er maximaal 5 planten zijn. Zodra er indicatoren zijn voor enige professionaliteit, of wanneer er wordt gekweekt om geld te verdienen, dan wordt aangenomen dat het niet voor eigen gebruik is. Ongeacht het aantal planten zal dan een vervolging worden ingesteld. Dus ook als er bijvoorbeeld maar 3 planten zijn.

Hoge Raad: 5 planten wordt gedoogd, ongeacht grootte
Getagd op:                        

Eén gedachte over “Hoge Raad: 5 planten wordt gedoogd, ongeacht grootte

Reacties zijn gesloten.