Voor het berekenen van de hoeveelheid illegaal verkregen inkomsten bij een hennepkwekerij wordt door het openbaar ministerie en de rechtbank meestal gebruik gemaakt van het rapport ‘wederrechtelijk verkregen voordeel hennepkwekerij bij binnenteelt onder kunstlicht’ van het Bureau Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie. In de praktijk wordt dit het ‘BOOM-rapport’ genoemd.

De laatste basisversie van dit rapport stamt uit 2005. Tot voor kort werd in de praktijk gebruik gemaakt van de normen en berekeningen die in dit rapport werden genoemd. Bijvoorbeeld een opbrengst van € 2.370,- per kilo hennep en een bedrag van € 4,40 voor variabele kosten zoals stekjes en voeding.

Enige tijd terug, namelijk op 1 november 2010, is er een update van het BOOM-rapport uitgebracht. De normbedragen voor de opbrengst en de kosten zijn veranderd. Deze update wordt vanaf nu relevant, omdat nu langzaam maar zeker de zaken gaan voorkomen die door de politie zijn opgerold na 1 november 2010.

De belangrijkste wijzigingen:

  • De opbrengst per kilo is € 3.280,- (was € 2.370,-)
  • De variabele kosten zijn in totaal € 6,18 (was € 4,40)
  • Elektriciteitskosten per lamp zijn (afhankelijk van wattage) verhoogd naar € 100,- tot € 220,- (was € 90,- tot € 195,-)
  • Voor gebruik van een knipmachine moet voortaan € 0,21 in mindering worden gebracht op de kosten van € 2,- per plant voor een knipper

De normopbrengsten voor een hennepplant in grammen is hetzelfde gebleven. Dit is nog steeds 28,2 gram bij 15 planten per vierkante meter. Ook de bedragen die kunnen worden afgetrokken voor investeringen zijn niet veranderd. Dit is bij een kwekerij tot 200 planten nog steeds € 150,- per oogst.

Per saldo betekent deze update dat de winsten die worden berekend na het ontmantelen van een wietkwekerij aanzienlijk hoger zullen uitvallen. Laten we als voorbeeld een kwekerij nemen van 80 planten die één keer heeft gedraaid. Er stonden 15 planten per vierkante meter. Er waren 5 lampen van 600 watt aanwezig en het is aannemelijk dat er voor de elektriciteit is betaald. Voor het oogsten van de planten werden knippers ingehuurd en er is gebruik gemaakt van een knipmachine.

Onder de oude BOOM normen was dit de berekening:

80 planten x 28,2 gram = 2.256 gram, oftewel 2,26 kilo. 2,26 kilo x € 2.370,00 = € 5.356,20 omzet

Variabele kosten: 80 planten x € 4,40 = € 352,-
Aftrek investeringskosten: € 150,-
Aftrek elektriciteitskosten: 5 x € 125,- = € 625,-
Aftrek kosten knippers: 80 x € 2,- = € 160,-

Totaal kosten: € 352,- + € 150,- + € 625,- + € 160,- = € 1.287,-

Berekende winst: € 5.356,20 – € 1.287,- = € 4.069,20

 

Onder de nieuwe BOOM normen zal dit de berekening zijn:

80 planten x 28,2 gram = 2.256 gram, oftewel 2,26 kilo. 2,26 kilo x € 3.280,- = € 7.412,80 omzet

Variabele kosten: 80 planten x € 6,18 = € 494,40
Aftrek investeringskosten: € 150,-
Aftrek elektriciteitskosten: 5 x € 140,- = € 700,-
Aftrek kosten knippers: 80 x € 1,79 = € 143,20

Totaal kosten: € 494,40 + € 150,- + € 700,- + € 143,20 = € 1.487,60

Berekende winst: € 7.412,80 – € 1.487,60 = € 5.925,20

 

Uit deze berekeningen blijkt dat de totaal aftrekbare kosten weliswaar iets hoger zijn geworden, maar dat dit voordeel in het niet valt bij de (veel) hoger berekende opbrengst per kilo. Het is daarom zaak goed op te letten of niet ten onrechte deze nieuwe BOOM normen worden toegepast. Ook kan het verstandig zijn onderbouwd te bepleiten dat de opbrengst per kilo lager was dan de BOOM norm van € 3.280,- per kilo.

Nieuwe BOOM normen bij ontnemingsvordering
Getagd op: