Per november 2013 zijn de oriëntatiepunten (richtlijnen) die de rechtbanken in Nederland gebruiken voor het bestraffen van hennepteelt gewijzigd. Dit worden ook wel de LOVS-oriëntatiepunten genoemd. LOVS staat voor Landelijk Overleg van Voorzitters van de Strafsectoren van de gerechtshoven en de rechtbanken.

Tot voor kort werden de volgende straffen als uitgangspunt genoemd:

50 tot 100 hennepplanten: € 1000,- geldboete
100 tot 500 hennepplanten: 6 weken onvoorwaardelijke gevangenisstraf
500 tot 1000 hennepplanten: 12 weken onvoorwaardelijke gevangenisstraf

Per november 2013 gelden de volgende uitgangspunten:

50 tot 100 hennepplanten: € 1000,- geldboete
100 tot 500 hennepplanten: 120 uur taakstraf & 1 maand voorwaardelijke gevangenisstraf
500 tot 1000 hennepplanten: 180 uur taakstraf & 2 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf

In de praktijk werden de onvoorwaardelijke gevangenisstraffen slechts sporadisch opgelegd. Voor een hoeveelheid tot 1000 planten werd meestal een taakstraf opgelegd in combinatie met een voorwaardelijke gevangenisstraf met een proeftijd van 2 jaar. Het lijkt er dus op dat men de richtlijnen heeft willen aanpassen aan de dagelijkse praktijk.

Bij veel rechtbanken komt men voor een kwekerij van bijvoorbeeld 110 niet planten niet veel verder dan 80 à 100 uur taakstraf. Volgens de nieuwe oriëntatiepunten moet daarvoor nu 120 uur taakstraf worden gegeven. Of dat ook gaat gebeuren zal de toekomst uitwijzen.

De genoemde straffen gelden overigens alleen voor verdachten die nooit eerder in aanraking zijn gekomen met justitie voor soortgelijke feiten. Ook wordt in de oriëntatiepunten opgemerkt dat het moet gaan om één oogst zonder dat er sprake is van diefstal van elektriciteit. Mocht er vaker zijn geoogst of mocht er diefstal van stroom hebben plaatsgevonden dan kan er navenant zwaarder worden gestraft.

De genoemde straffen staan los van de ontnemingsvordering. Er kan (naast de straf) worden bepaald dat de berekende opbrengst van een kwekerij moet worden overgemaakt aan de Staat. Hiermee wordt getracht te bereiken dat mensen geen geld verdienen aan wietteelt.

Wijziging strafmaat voor hennepteelt in oriëntatiepunten LOVS
Getagd op: