Wanneer de politie een hennepkwekerij ontdekt in een huurwoning, wordt dat meestal direct doorgegeven aan de verhuurder van de woning. Vaak is dit een woningcorperatie of een particuliere verhuurder.

Wat voor gevolgen heeft dit voor de huurder?

In veruit de meeste gevallen eist de verhuurder de beëindiging van de huurovereenkomst. De huurder (hetgeen meestal de eigenaar van de hennepkwekerij is) krijgt een brief waarin staat dat hij kan tekenen voor vrijwillige beëindiging van de huurovereenkomst. Wordt dit geweigerd, dan moet de verhuurder naar de rechter om daar ontbinding van de huurovereenkomst te eisen.

Wat zijn de kansen van een procedure bij de rechter?

In het algemeen laat deze vraag zich simpel beantwoorden: de kansen zijn klein. Iemand die een woning huurt dient zich te gedragen als een goed huurder, en de rechter is in veruit de meerderheid van de gevallen van mening dat het hebben van een hennepkwekerij in strijd is met goed huurderschap.

Volgens het Gerechtshof in Den Bosch hoeft de kwekerij daarvoor niet eens in de woning te staan. In een geval waarin een vrouw 5 planten in haar tuin had staan kwam het Hof tot ontbinding van de huurovereenkomst. Immers: ook de tuin viel onder de huurovereenkomst (Hof Den Bosch 13 januari 2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:36). Bij de beoordeling van deze zaak speelde onder meer een rol dat het ging om grote planten: het hof spreekt over ‘hennepbomen’ of ‘hennepstruiken’. Het argument dat de hennep bedoelt was voor het bestrijden van lichamelijke klachten van de huurster ging niet op. De kantonrechter was daar nog wel gevoelig voor geweest.

In deze zaak zijn van beide kanten interessante argumenten aangevoerd. De verhuurder stelde zich op het standpunt dat er een ‘zero tolerance’ beleid wordt gevoerd als het gaat om hennepkweek, en dat dit beleid ook duidelijk is gecommuniceerd naar de huurders. Het laten passeren van 5 planten in een tuin zou een verkeerd voorbeeld geven voor andere huurders die mogelijk een hennepkwekerij overwegen. Het Hof ging hierin mee, ondanks de grote gevolgen voor de huurster.

Naast het betoog dat de hennep bedoeld was voor eigen gebruik had de huurster nog aangevoerd dat de kwekerij geen enkel gevaar voor de woning opleverde. De planten stonden immers buiten zonder enige kunstmatige verlichting of andere groeistimulerende maatregelen. Het Hof oordeelde echter dat verhuurder terecht bang was voor stankoverlast, verloedering en gevoelens van onveiligheid bij buurtbewoners.

Ook in andere ’twijfelgevallen’ oordeelde rechter in het nadeel van de huurder. Zo was het enkele aanwezig hebben van 42 hennepstekjes voor het Gerechtshof Den Bosch voldoende om een huurovereenkomst te ontbinden (Hof Den Bosch 5 november 2013, ECLI:NL:GHSHE:2013:5209). Datzelfde Hof Den Bosch meent eveneens dat het enkele aanwezig hebben van apparatuur voor hennepkweek voldoende is om de huurovereenkomst te ontbinden. Er hoeven dus niet eens planten aanwezig te zijn (Hof Den Bosch 20 oktober 2009, ECLI:NL:GHSHE:2009:BQ3043). In dat laatste geval was het zo dat het ging om een kwekerij in opbouw.

Zijn er gevallen bekend waarin de hennepkweker wel in de woning mocht blijven? Ja, maar dit zijn wel uitzonderingsgevallen.

Zo oordeelde de kantonrechter in Hoorn dat ontbinding van de huurovereenkomst te ver ging voor een man die in één kamer van de woning hennep had geknipt. Er was in dat geval geen sprake van een kwekerij en er werd ook geen stroom gestolen (Rechtbank Noord-Nederland 10 februari 2014, ECLI:NL:RBNHO:2014:2245). Volgens de kantonrechter kon de huurovereenkomst slechts worden ontbonden als de huurder schade of overlast had veroorzaakt of had kunnen veroorzaken. Het enkele knippen van hennep was daarvoor niet voldoende, aldus de kantonrechter.

Ook het op straat komen te staan met minderjarige kinderen kan in uitzonderingsgevallen een ontbinding tegenhouden. De kort-geding rechter in Groningen meende dat een ontruiming onaanvaardbare gevolgen zou hebben voor de minderjarige dochter van een hennepkweker (Voorzieningenrechter Groningen 26 april 2013, ECLI:NL:RBNNE:2013:BZ8814).

In februari 2013 oordeelde een kantonrechter in Den Bosch dat het hebben van een hennepkwekerij in een kelder onvoldoende is om een huurovereenkomst te ontbinden. Volgens de rechter was er bij een wietknipperij – in tegenstelling tot bij een kwekerij – geen sprake van een grote kans op brand of wateroverlast. Ook worden er geen vernielingen in de woning aangebracht. De stelling van de verhuurder dat de knipperij overlast opleverde en zou leiden tot verloedering van de wijk, was volgens de rechter onvoldoende onderbouwd (Rechtbank Oost-Brabant 21 februari 2013, ECLI:NL:RBOBR:2013:BZ2665). Tegen deze uitspraak is hoger beroep ingesteld.

Een factor die een rol kan spelen zijn de persoonlijke omstandigheden van de verdachte. Zo mocht een 79 jarige hennepkweekster in haar woning blijven wegens haar medische klachten, haar leeftijd en het feit dat ze al 45 jaar in de betreffende woning woonde én al haar sociale contacten daar had. Ook speelde mee dat er geen sprake was van diefstal van stroom. Bovendien had de kwekerij van 20 planten geen gevaar of overlast veroorzaakt (Kantonrechter Haarlem 4 juli 2012, ECLI:NL:RBHAA:2012:BX0748).

Tot slot een geval van de kantonrechter in Roermond uit 2008. De betreffende huurster had ontdekt dat haar ex-man (die tijdelijk in de woning woonde) een hennepkwekerij had opgebouwd. Zij heeft toen van de betreffende man geëist dat de kwekerij zou worden opgeruimd. Toen dat niet gebeurde is de huurster met haar twee minderjarige kinderen ergens anders gaan wonen en heeft zij de politie ingeschakeld. De politie heeft de kwekerij na een week ontmanteld. Gelet op deze omstandigheden meende de kantonrechter dat er onvoldoende aanleiding was om de huurovereenkomst te ontbinden (Kantonrechter Roermond 13 mei 2008, ECLI:NL:RBROE:2008:BD1799).

Conclusie:

Uit dit korte jurisprudentie overzicht kan geconcludeerd worden dat het hebben van een hennepkwekerij in het algemeen voldoende is om de huurovereenkomst te ontbinden. Indien er sprake is van diefstal van stroom, brandgevaar, vernieling of overlast zal vrijwel altijd ontbinding volgen. Slecht in uitzonderingsgevallen zal de rechter wat anders beslissen en zelfs in die gevallen moet je als huurder ook een beetje geluk hebben met de rechter. Want wat de ene rechter een uitzonderingsgeval vindt, vindt de andere rechter een prima reden om te ontbinden.

Misschien ook interessant:

Kan ik in mijn huurwoning blijven na ontdekking van een hennepkwekerij?
Getagd op: